Behandelmethoden

We werken veelal met behulp van cognitieve gedragstherapie. Dit betekent een actieve aanpak, gericht op het veranderen van gedachten, gevoelens en gedrag. Ook andere behandelmethoden kunnen echter toegepast worden, afhankelijk van de klacht en hulpvraag. Aanvullende informatie over cognitieve gedragstherapie vindt u hieronder.

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie, of kortweg CGT, is een behandelmethode die uitgebreid is onderzocht en goed werkt bij verschillende klachten en problemen. Zo kunnen angstklachten, depressies en eetproblemen hiermee uitstekend behandeld worden. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie en gaat er van uit dat denken, doen en voelen elkaar beïnvloeden.

In gedragstherapie staat gedrag centraal. Bijvoorbeeld, als uw kind geneigd is bepaalde dingen te vermijden, groeit de angst voor die situaties. Of als uw kind snel boos reageert, maakt het moeilijk vriendjes. Samen met de therapeut wordt gekeken hoe het problematische gedrag er uit ziet en onder welke omstandigheden het voorkomt. Vervolgens worden samen andere manieren bedacht om hier mee om te gaan. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van diverse oefeningen en huiswerk. Wanneer uw kind zich bijvoorbeeld agressief gedraagt, wordt bekeken op welke manier hij of zij zich anders kan leren gedragen. Het kan betekenen dat met ouders wordt besproken hoe positief gedrag beloond kan worden of met het kind een andere reactie wordt geoefend. Spelenderwijs en in samenwerking met de ouders wordt ander gedrag aangeleerd.

Cognitieve therapie is gericht op de invloed van het denken op hoe uw kind zich voelt en gedraagt. Bijvoorbeeld, als het denkt dat het niet slim genoeg is voor een bepaalde studie, zal hij of zij zich somber of angstig voelen en wellicht problemen krijgen met leren. Samen met de therapeut onderzoekt uw kind (spelenderwijs) of zijn of haar manier van denken wel helemaal klopt. Eerst leert uw kind zijn of haar gedachtepatroon goed kennen. Vervolgens leert het de negatieve of onjuiste gedachten op te sporen en te corrigeren en ontwikkelt meer realistische, helpende gedachten. Hierdoor kan uw kind zijn of haar manier van denken veranderen. Bij het uitpluizen en corrigeren van de gedachten wordt geoefend in de gesprekken en meestal huiswerk meegegeven.

Bij cognitieve gedragstherapie wordt gebruik gemaakt van beide therapievormen. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten, soms op een combinatie van beiden.

Meer informatie over (de toepassingen van) CGT kunt u vinden op www.vgct.nl.


EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen die last blijven houden van de gevolgen van een nare ervaring.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen veel invloed hebben op het leven van mensen. Vaak verwerkt men deze ervaringen op eigen kracht. Sommige mensen krijgen echter last van psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de nare gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

Hoewel EMDR oorspronkelijk vooral werd toegepast bij de behandeling van trauma´s, weten we inmiddels dat EMDR goed helpt bij andere psychische klachten zoals vermijdingsgedrag, somberheid, gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn akelige ervaringen op medisch gebied, indrukwekkende gebeurtenissen thuis zoals een scheiding of zieke ouder, vervelende situaties op school en andere beschamende, pest- of verlieservaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR-therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Mocht u nog vragen hebben over EMDR of wilt u weten of behandeling met EMDR geschikt is voor het verminderen van uw eigen klachten, vraag het dan aan uw therapeut.

Meer informatie (en voorbeeldfilmpjes) kunt u vinden op www.emdr.nl