Overig aanbod

Naast een zorgaanbod dat vergoed wordt vanuit de basisverzekering biedt Aalsterveld Psychologen ook behandeling voor klachten die uitgesloten zijn van vergoeding vanuit de Basis GGZ.

In de tabbladen hieronder vindt u hierover meer informatie.

Niet vergoede zorg                                                                                                                                                                                                        Coaching
Mediation