Medewerkers

Bij Aalsterveld Psychologen werken we met deskundige en ervaren collega’s. Alle in de praktijk werkende psychologen werken volgens de richtlijnen van het NIP en de LVVP. Daarnaast nemen ze deel aan een maandelijkse intervisie om hun deskundigheid op peil te houden en volgen ze regelmatig bij- en nascholing. Onze medewerkers zijn in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, volgens het model-kwaliteitsstatuut GGZ. Per 1 januari 2017 zijn alle GGZ-aanbieders verplicht deze te hebben om zorg te mogen leveren vanuit de Zorgverzekeringswet. In het kwaliteitsstatuut komt tot uitdrukking op welke manier wij werken om kwalitatief goede zorg te leveren. U kunt de kwaliteitsstatuten van onze GZ-psychologen vinden op de pagina kwaliteit.

Marieke Gransbergen (1975),  praktijkeigenaar, studeerde Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Sinds 2000 is zij werkzaam in de (ambulante) GGZ. Ze is als Gezondheidszorgpsycholoog ingeschreven in het BIG register en is aangesloten bij de LVVP en de Vereniging EMDR Nederland. Tevens is zij bij Aalsterveld Psychologen werkzaam als psycholoog-mediator. Naast uitgebreide opleiding in traumabehandeling (EMDR), mediation en cognitieve gedragstherapie is ze geschoold in verschillende vormen van kortdurende oplossingsgerichte therapie en het geven van supervisie en werkbegeleiding.

Christel Duinmeijer (1979) behaalde in 2003 haar diploma ontwikkelingspsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sindsdien is zij werkzaam geweest in de ambulante GGZ, waar ze ruime ervaring heeft opgedaan met EMDR en cognitieve therapie, zowel bij kinderen als bij volwassenen. In 2008 heeft ze de opleiding tot GZ-psycholoog voltooid. Naast de individuele behandeling van kinderen en (jong)volwassenen, begeleidt Christel ouders en geeft zij mediatietherapie. Christel is als gedragsdeskundige ook betrokken bij het wijkteam van de gemeente Culemborg.

Frank Blaauw (1982) is afgestudeerd in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Sindsdien is hij werkzaam in de ambulante GGZ en heeft met verschillende soorten problematiek ruime ervaring opgedaan, zoals bijvoorbeeld traumabehandeling, systeemgesprekken en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Hij staat ingeschreven als GZ-psycholoog in het BIG-register en heeft zich verder bekwaamd in EMDR en Schematherapie.

Leone Janssen (1976) heeft haar studie pedagogische wetenschappen, specialisatie Orthopedagogiek Gezin en Gedrag, in 2001 aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond. Vervolgens heeft zij uitgebreide ervaring opgedaan in de ambulante GGZ en Jeugdbescherming Gelderland waar zij zich o.a. gespecialiseerd heeft in complexe echtscheidingsproblematiek en hechtingsproblematiek. In 2011 voltooide ze haar GZ-opleiding en is ingeschreven in het BIG-register. Daarna volgde zij aanvullende scholing in oplossingsgericht werken. Leone is aan onze praktijk verbonden voor de behandeling van zowel Kind & Jeugd als volwassenen.

Debby Reintjes (1977) studeerde Neuro- en Revalidatiepsychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan in de ambulante ouderenzorg, rondde zij in 2006 haar GZ-opleiding af. Sindsdien is zij met name werkzaam geweest in de ambulante GGZ gericht op volwassenen, waarbij de behandeling van angstgerelateerde problematiek op de voorgrond stond. Daarnaast heeft ze zich verder bekwaamd in EMDR en in de basisprincipes van Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Anne-Marie Luttikholt (1970) is als PIOG (Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog) verbonden aan onze praktijk en is heeft haar opleiding bijna afgerond. Zij studeerde Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Sindsdien is zij werkzaam in de ambulante GGZ. Bij Aalsterveld Psychologen behandelt Anne-Marie zowel volwassenen als kinderen en jongeren. Naast individuele sessies met kinderen begeleidt Anne-Marie ook ouders. Anne-Marie heeft de opleiding Cognitieve gedragstherapie en EMDR gevolgd. Daarnaast heeft zij ruime ervaring in psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren.

Dieuwke van Leeuwen is als basispsycholoog werkzaam binnen onze praktijk, waar zij voornamelijk volwassenen behandelt. Hiervoor heeft zij veel ervaring opgedaan binnen verschillende settings en heeft de EMDR opleiding gevolgd. Dieuwke zal binnenkort starten in de opleiding tot GZ-psycholoog.

Diana van Beurden is als basispsycholoog SKJ werkzaam binnen onze praktijk. Zij heeft binnen haar studie de master gezondheidszorgpsychologie afgerond. Zij behandelt zowel kinderen als (jong) volwassenen, waar zij ruime ervaring in heeft vanuit haar eerdere werk binnen Pro Persona. Op korte termijn zal Diana starten binnen de GZ-opleiding

Marit Taris werkte eerst als basispsycholoog SKJ binnen onze praktijk en is momenteel in opleiding tot GZ-psycholoog. Na haar studie psychologie heeft zij ook de opleiding Cognitieve Gedragstherapie gevolgd. Marit behandelt naast volwassenen ook kinderen en jongeren en doet veel psychologisch onderzoek.

Richard Smit is als GZ-psycholoog/Psychotherapeut aan onze praktijk verbonden. Hij is tevens senior Schematherapeut en EMDR-Therapeut. Hij heeft veel ervaring in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, psychotrauma en complexe/chronische gezondheidsklachten van psychische aard. Hij is bovendien als regiebehandelaar betrokken bij cliënten die een traject binnen de gespecialiseerde GGZ volgen.

Selina Meems is als PIOG (psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog) verbonden aan onze praktijk. Zij studeerde medische psychologie, heeft de opleiding Cognitieve gedragstherapie gevolgd en was eerder ook casemanager dementie. Zij heeft veel ervaring in de (neuropsychologische) diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen.

Maarten van Wijk is als psychiater werkzaam binnen Aalsterveld Psychologen. Hij heeft geneeskunde gestudeerd in Nijmegen en de opleiding tot psychiater gedaan in Maastricht. Sinds 2003 heeft hij als psychiater voor verschillende instellingen gewerkt. Hij heeft ervaring met behandeling van angststoornissen, depressieve stoornissen, bipolaire stoornissen, psychotische stoornissen, ADHD Autisme spectrum stoornissen, verslavingen en ernstig psychiatrische aandoeningen. Hij heeft daarnaast ook ervaring met het werken in een crisisdienst. Specifieke aandachtspunten zijn het verrichten van diagnostiek, coördineren van behandelingen en behandeling met medicatie.

Nicole Raven is als GZ-psycholoog werkzaam binnen onze praktijk. Zij heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en jeugd, maar zal binnen Aalsterveld Psychologen ook volwassenen behandelen. Nicole heeft ruime ervaring opgedaan in traumabehandelingen bij kinderen.

Ilse van Doorn is als GZ-psycholoog werkzaam binnen onze praktijk. Zij heeft haar registratie als GZ-psycholoog in 2002 behaald en is zeer ervaren in het behandelen van zowel kinderen als volwassenen binnen de GGZ.  Gedurende haar carrière heeft zij ook veel ervaring opgedaan met diagnostiek en traumabehandelingen (EMDR).

Fleur Robben is als basispsycholoog werkzaam binnen onze praktijk. Na de bachelor psychologie heeft ze de master gezondheidszorgpsychologie afgerond. Momenteel is zij bezig met de opleiding Cognitieve Gedragstherapie. In de praktijk behandelt zij zowel kinderen als (jong)volwassenen. Fleur is betrokken bij de fitkuur Junior en coördineert de dyslexietrajecten. Fleur zal tzt instromen in de opleiding tot GZ-psycholoog.

Pauline Bakkenhoven is naast haar werk als logopediste in 2016 ook afgestudeerd als psycholoog Kind & Jeugd. Momenteel is zij werkzaam als logopediste én als psychologe.  Zij heeft ervaring met het uitvoeren van diagnostiek en behandeling, o.a. ook bij blinde & slechtziende kinderen. Binnen onze praktijk werkt ze met kinderen en jongvolwassen.

Lilliane Jacobs is als basispsycholoog werkzaam binnen onze praktijk. Na haar opleiding klinische neuropsychologie heeft zij zich vooral gericht op onderzoek. Binnen Aalsterveldveld psychologen behandelt Lilliane zowel kinderen als volwassenen.

Nicolette van der Donk (1964), praktijkmanager bij Aalsterveld, werkte tijdens en na haar opleiding tot kreatief therapeut drama in de volwassenpsychiatrie. Aansluitend maakte ze kennis met de ouderenzorg , waarbinnen ze sindsdien  verschillende leidinggevende functies heeft vervuld. Sinds 1999 werkte zij bij St. De Waalboog in Nijmegen, waarvan de laatste 3 jaar als zorgmanager. Binnen Aalsterveld Psychologen is zij verantwoordelijk voor het algemeen management van de praktijk, zoals personeelszaken, externe contacten, aansturing van het secretariaat en ontwikkeling en uitvoering van het praktijkbeleid.

Sylvana Braat (1984) is als secretaresse verbonden aan onze praktijk. Voorheen werkte zij onder andere bij GGZ Oost Brabant. Zij zorgt voor de telefonische bereikbaarheid en de afhandeling van alle administratieve zaken.

Henriette van der Sar (1974) is als secretaresse verbonden aan onze praktijk. Na een aantal jaren gewerkt te hebben in het bankwezen heeft zij diverse vrijwillige functies bekleed op maatschappelijk vlak. Op het secretariaat zorgt zij voor de telefonische bereikbaarheid en de afhandeling van alle administratieve zaken.

Femke Verstappen is als secretaresse verbonden aan onze praktijk. Eerder werkte zij al bij diverse zorgorganisaties. Op het secretariaat zorgt zij voor een goede telefonische bereikbaarheid en het afhandelen van alle administratieve zaken.

Mireille van Gemert (1970) is als secretaresse verbonden aan onze praktijk. Haar hele carrière werkte ze in de financiële sector, maar heeft nu met veel plezier en voldoening de overstap gemaakt naar de gezondheidszorg.


 
Naast onze vaste medewerkers biedt Aalsterveld Psychologen ervaren basispsychologen een tijdelijke werkplek om aanvullende ervaring op de doen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en mogelijk in te stromen in de GZ-opleiding die onze praktijk aanbiedt. Alle behandeling en onderzoek vindt daarbij plaats onder supervisie en verantwoordelijkheid van een ervaren GZ-psycholoog.