Wachttijden (update 11-05-2019)

Aanmeldingswachttijd voor de Basis GGZ: 

De wachttijd van het moment dat u contact met ons opneemt tot de datum dat de intake kan plaatsvinden, bedraagt:

Volwassenen

Beuningen      : 5 weken
Groesbeek      : 9 weken
Culemborg      : 1 week
Geldermalsen : 5 weken


Kind en Jeugd

Beuningen      : 5 weken
Groesbeek      : 9 weken
Culemborg      : 7 weken
Geldermalsen : 5 weken

Mocht u de voorkeur hebben voor een bepaald tijdstip of behandelaar, dan kan de wachttijd uiteraard langer zijn.


Behandelingswachttijd: 

Er is geen wachttijd vanaf het moment van intake tot aan de start van de behandeling. Direct na de intake kan een behandelgesprek worden ingepland die één à twee weken later plaatsvindt. Bij het maken van een afspraak voor de intake heeft u ook de mogelijkheid om direct meerdere afspraken in te plannen.
Wij streven er naar dat degene die de intake doet ook de behandelaar is voor uw verdere traject. Wanneer u na de intake toch naar een andere behandelaar binnen de praktijk wordt verwezen (omdat uw klachten bijvoorbeeld beter passen bij de specialisatie of ervaring van deze behandelaar), kan het zijn dat u 3 tot 4 weken moet wachten tussen intake en behandeling.

De wachttijden zijn onafhankelijk van waar u verzekerd bent of welke diagnose er wordt vermoed of gesteld.
 
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Aanmeldingswachttijd voor de Gespecialiseerde GGZ:

Wegens de vele aanmeldingen en de inhoud van de gespecialiseerde behandeling is de wachttijd voor de Gespecialiseerde GGZ langer. Neemt u gerust contact op met ons secretariaat voor meer informatie.