Behandelmethoden

In uw behandeling kan gebruik worden gemaakt van verschillende behandelmethoden, waarbij altijd wordt gekeken wat het beste aansluit bij u, uw klacht en uw hulpvraag. Hier vindt u de beschrijving van een aantal veelgebruikte methoden.

Cognitieve Gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie, of kortweg CGT, is een behandelmethode die uitgebreid is onderzocht en goed werkt bij verschillende klachten en problemen. Zo kunnen angstklachten, depressies en eetproblemen hiermee uitstekend behandeld worden. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie en gaat er van uit dat denken, doen en voelen elkaar beïnvloeden.

Cognitieve therapie is gericht op de invloed van het denken op hoe u zich voelt en hoe u zich gedraagt. Bijvoorbeeld, als u denkt dat u niet slim genoeg bent voor een bepaalde studie, zult u zich somber of angstig voelen en wellicht de opleiding opgeven. Ook kan het zijn dat u het leven negatief bekijkt, waardoor u zich somber voelt en weinig plezierige dingen meer doet. Samen met de therapeut onderzoekt u of uw manier van denken wel helemaal klopt. Eerst leert u uw gedachtepatroon goed kennen. Vervolgens leert u de negatieve of onjuiste gedachten op te sporen en te corrigeren; u ontwikkelt meer realistische, helpende gedachten. Hierdoor kunt u uw manier van denken veranderen. Bij het uitpluizen en corrigeren van uw gedachten maakt u gebruik van oefeningen en huiswerkafspraken.

In gedragstherapie staat uw gedrag centraal. Bijvoorbeeld, als u geneigd bent bepaalde dingen te vermijden, groeit uw angst voor die situaties. Ook kan het zo zijn dat u zich soms onhandig gedraagt omdat u dit nu eenmaal zo gewend bent, maar merkt u dat contacten moeizaam verlopen. Samen met de therapeut bekijkt u hoe het problematische gedrag er uit ziet en onder welke omstandigheden het voorkomt. Vervolgens bedenkt en oefent u andere manieren om hier mee om te gaan. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van diverse oefeningen en huiswerk.

Bij cognitieve gedragstherapie wordt gebruik gemaakt van beide therapievormen. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten, soms op een combinatie van beiden.

Meer informatie over (de toepassingen van) CGT kunt u vinden op www.vgct.nl.

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een nare ervaring.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen veel invloed hebben op het leven van mensen. Vaak verwerkt men deze ervaringen op eigen kracht. Sommige mensen krijgen echter last van psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de nare gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

Hoewel EMDR oorspronkelijk vooral werd toegepast bij de behandeling van trauma´s, weten we inmiddels dat EMDR goed helpt bij andere psychische klachten zoals vermijdingsgedrag, somberheid, gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere beschamende, pest- of verlieservaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR-therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Mocht u nog vragen hebben over EMDR of wilt u weten of behandeling met EMDR geschikt is voor het verminderen van uw eigen klachten, vraag het dan aan uw therapeut.
Meer informatie (en voorbeeldfilmpjes) kunt u vinden op www.emdr.nl

Schemagerichte therapie (kortdurend)
Schematherapie is een vorm van therapie die u goed kan helpen bij het veranderen van bepaalde aspecten van uw persoonlijkheid of gedragspatronen waar u niet tevreden over bent of problemen door ervaart.

Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij kijkt naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Dit ontwikkelt zich door alles wat u meemaakt in uw leven, vanaf de (vroege) jeugd, en leidt tot bepaalde vaste patronen in uw gedachten, gedrag en gevoelens. Vaak kunt u hier flexibel mee om gaan, maar soms kan het zo zijn dat dit patroon u gevangen houdt of in de problemen brengt. We spreken dan van een gevoelige plek ofwel schema.

De meeste mensen hebben meerdere gevoelige plekken die van tijd tot tijd kunnen opspelen. Zo kunt u bijvoorbeeld altijd gewend zijn geweest om erg streng voor uzelf te zijn. Dit heeft u een goede carrière gebracht, maar zorgt ook voor veel stress en ruzies omdat u ook thuis zo kritisch en veeleisend bent. Of u heeft vaak meegemaakt dat anderen niet te vertrouwen zijn en houdt nu mensen op afstand, terwijl u best meer vrienden of een intieme relatie zou willen hebben. Wanneer uw gevoelige plekken geraakt worden, kunt u in een bepaalde gemoedstoestand komen; u denkt, voelt en gedraagt zich op een bepaalde manier.

In schemagerichte therapie gaat u samen met uw therapeut deze schema´s onderzoeken en veranderen. De relatie met uw therapeut is daarbij belangrijk, omdat uw schema´s ook in de therapie naar voren zullen komen. Er wordt gekeken naar uw geschiedenis en gewerkt aan problemen die u in het dagelijks leven tegenkomt. Vaak wordt er gewerkt met huiswerk, waarbij u dingen leest, noteert of uitprobeert. Ook in de sessie worden oefeningen gedaan.

Meer informatie over schemagerichte therapie kunt u vinden op www.schematherapie.nl.